Home » INCHEIEREA PROIECTULUI: Cursuri de limba română

INCHEIEREA PROIECTULUI: Cursuri de limba română

Programul general: “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

Fondul European de Integrare a Resortisanților Țărilor Terțe, Programul Anual 2012

Proiect: „Cursuri de limba română și activități educative pentru străinii din afara Uniunii Europene

Contract nr. ref.: IF/12.02-02.01

Beneficiar: Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială (ADIS)

Partener: Asociația Serviciul APEL

Iulie 2014

Comunicat de presă

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială (ADIS)

în parteneriat cu Asociația Serviciul APEL

anunţă încheierea proiectului

Cursuri de limba română și activități educative pentru

străinii din afara Uniunii Europene

Proiectul „Cursuri de limba română și activități educative pentru străinii din afara Uniunii Europene” (nr. ref. IF/12.02-02.01) a fost finanţat prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al Uniunii Europene, Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Țărilor Terţe – Programul anual 2012.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada octombrie 2013 – iunie 2014, în următoarele locaţii: regiunea București-Ilfov, județul Cluj, județul Brașov.

Scopul proiectului l-a reprezintat facilitarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească prin oferirea de cursuri de limba română și sesiuni lingvistice, interculturale și educative, adaptate la nevoile beneficiarilor (adulți și copii).

Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit în principal de către resortisanţii ţărilor terţe cu drept de ședere în România (cetățeni străini resortisanți țări terțe), adulți și copii, iar în secundar instituții publice responsabile de integrarea RTT în România, organizații non-guvernamentale care sprijină la nivel național sau local procesul de integrare a RTT, comunitățile locale în care locuiesc RTT, mass-media.

Activităţile principale destinate cetățenilor străini resortisanți țări terțe (care nu au statut de refugiat sau solicitant de azil), cu drept de ședere în România, s-au concretizat în oferirea în mod gratuit a unor:

Ø  cursuri formale și sesiuni practice de învățare a limbii române pentru adulți (București, Cluj-Napoca, Brașov);

Ø  sesiuni lingvistice, interculturale și educative destinate copiilor RTT, inclusiv prin metode de educaţie non-formală (București, Cluj-Napoca).

Pentru mai multe informații privind rezultatele proiectului, vă invităm să consultați comunicatul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *