Home » Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe (RTT) în România

Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe (RTT) în România

poster Migrant Integration CenterAsociația Serviciul APEL, parteneră a Organizației Internaționale pentru Migrație, derulează în perioada 01.08.2014 – 30.06. 2015 proiectului “Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe (RTT) în România”.

 Obiectivul general al proiectului  îl reprezintă sprijinirea integrării sociale, economice şi culturale a resortisanţilor unor ţări terţe în societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă, adaptate nevoilor acestora, şi prin îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile cu atribuţii în domeniul integrării RTT în România.

 Prin vizitarea centrului nostru, străinii pot afla informații din domeniile de interes pentru dânșii si vor putea lua cele mai bune decizii cu privire la viața acestora în comunitatea în care locuiesc.

  • Accesul la sistemul medical: străinii pot afla cum pot avea acces la asistență medicală, cum se pot înscrie la un medic de familie.
  • Accesul la educație: se oferă informații despre cum se poate obține recunoașterea diplomelor și atestarea studiilor și a calificărilor din țara de origine și despre ce pași trebuie a-ți înscrie copiii la grădiniță sau la școală
  • Accesul pe piața muncii: străinii pot afla cum se pot angaja și pot fi ajutați în redactarea unui CV
  • Condițiile în care străinii pot beneficia de asistență materială, asistență medicală și asistență juridică: pentru cazurile materiale sau medicale grave, se poate asigura un suport financiar
  • Accesul la serviciile sociale și la sistemul asigurărilor de sănătate sociale: se oferă informații despre cum pot străinii accesa sistemul de pensii și la sistemul național de asistență socială

PENTRU MAI MULTE INFORMATII:

office.b@apelngo.ro, dana.gavril@apelngo.romarci.sandu@apelngo.ro

tel. 021 311 61 42

 –––-

Serviciul APEL Association, as an official partner of the International Organization for Migration, carries out the project entitled „National coordination of the integrating actions for third country nationals (TCN) in Romania”

The general objective of the project is offering support for social, economical and cultural integration of the third country nationals (TCN) into the Romanian society, by providing them information, specific services, assistance, adapting their needs and by improving the collaboration with the competent institutions for integration of TCNs in Romania.

By visiting our centre, foreign people can find helpful information about specific domains and can take the optimum decision regarding their lives in the communities they live in.

Access to the healthcare system: they can find out how to have access to the healthcare system or how to subscribe to a family doctor

Access to the educational system: information is offered about how to validate their diplomas and qualifications obtained in the countries they come from, or regarding the steps one has to make in order to have their kids integrated to kindergarten or school

Access to the labour market: foreign people can find information regarding their employment and can benefit of assistance while editing their CV

□ The conditions which allow them to benefit of material aids, healthcare and legal assistance: for the cases with excessive gravity they can benefit of financial support too.

□ Access to the social services and health assurance: information is offered regarding their access to the systems of pension and national social assistance.

MORE INFORMATION:

office.b@apelngo.ro, dana.gavril@apelngo.ro, marci.sandu@apelngo.ro

tel. 021 311 61 42

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *