Home » Asociatia APEL se implica in protectia mediului: „Nu exista o PLANeta B!”

Asociatia APEL se implica in protectia mediului: „Nu exista o PLANeta B!”

apel@4x

Din punct de vedere al mediului, la nivel global, omenirea/planeta se confruntă cu provocări importante, una dintre cele mai serioase fiind schimbările climatice dramatice. Prin urmare, una dintre cele mai stringente nevoi este să răspundem urgent și eficient la schimbările climatice, ale căror efecte – schimbări dramatice de temperatură, evenimente meteorologice extreme, creșterea aproape alarmantă a nivelului mării etc. – deja se simt și vor avea pe termen mediu și lung un amplu impact asupra populației globului.

Impactul schimbărilor climatice este și mai dramatic dacă luăm în considerare sferele politice, sociale și economice; de exemplu, una dintre problemele globale ale ultimilor ani este rezultatul din lanțul cauzal ce pornește de la schimbările climatice, care produc crize alimentare, acestea au dus la apariția conflictelor și au ca efect migrația, care din efect al schimbărilor climatice devine cauză pentru schimbări și eventuale conflicte politice și economice.

x

Odată cu creșterea gradului de conștientizare cu privire la impactul schimbărilor climatice atât de către organismele naționale, cât și de către cele internaționale – în special în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) (cu precădere Obiectivul 13), reziliența climatică a devenit un obiectiv major al acestor instituții.

xx

Obiectivul principal este consolidarea dorinței individuale și politice de a investi în acțiuni privind vulnerabilitatea pe care în prezent comunitățile și statele o manifestă în ceea ce privește consecințele sociale și asupra mediului pe care le au schimbările climatice. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că percepția cetățenilor UE asupra acestor provocări și riscuri este influențată de o multitudine de factori, printre care se numără criza economică și financiară din UE și dincolo de granițele Uniunii, creșterea numărului de migranți care vin în Europa, creșterea globală a terorismului, care diminuează atenția față de schimbările climatice ca prioritate. Pentru cetățeni, care sunt bombardați de mass-media cu cantități uriașe de informații privind alte provocări urgente, e complicat să înțeleagă impactul schimbărilor climatice și eforturile de reziliență conexe (de exemplu, necesitatea asumării unui mod de viață mai durabil, a unui consum și unei producții responsabile, în conformitate cu ODD 11).

xxx

Proiectul de față vizează introducerea unor modele practice de comportament economic și social în care interdependența globală și sentimentul de responsabilitate comună a societății europene cu privire la provocările legate de schimbările climatice declanșează, de asemenea, practici clare și solide în cadrul Uniunii Europene, permițând organizațiilor societății civile (OSC) mici și mijlocii să devină active la nivel local, regional și național. OSC-urile mici și mijlocii pot juca un rol considerabil în stimularea schimbării vieții oamenilor prin inițiative de advocacy și sensibilizare în vederea promovării vieții durabile la nivel local. Acțiunile mici sunt capabile să producă efecte semnificative atât pentru a exercita presiuni asupra guvernelor naționale și asupra părților interesate, cât și pentru a dezvolta abilitățile de viață ale cetățenilor, necesare pentru a trăi într-o societate „glocală” din ce în ce mai complexă.

12

Prin urmare, obiectivul specific al acestui proiect este de a stabili un mediu favorabil în jurul conceptului „nu există PLANeta B”, în care OSC-urile mici și mijlocii vor fi invitate să depună propuneri de proiecte pentru a primi finanțare, proiecte care să implice acțiuni eficiente și pentru implementarea cărora vor primi asistență de la cei șase parteneri (în România, Asociația APEL).

Sprijinul financiar implementarea proiectelor de calitate care contribuie la prioritățile comune stabilite de program. Bugetul total pentru cele 90 de acțiuni este de 3.139.000 EURO.

Beneficiarii, cei care ale căror propuneri vor primi finanțare, vor fi selectați pe baza unor criterii stricte care includ capacitatea lor de a acționa în contexte locale (cartiere și orașe mici) și care vor fi publicate împreună cu alte informații în cadrul unor ghiduri de finanțare.

Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt cetățenii europeni (estimat la 500.000) care, în urma acțiunilor locale susținute prin proiect, își vor ridica nivelul de conștientizare cu privire la impactul global al schimbărilor climatice și reducerea consecințelor la pe termen lung. Administrațiile locale, ONG-urile (și persoanele fizice) din țările terțe și alte instituții implicate în activități de acțiune sunt, de asemenea, considerate beneficiari, deoarece se estimează că anumite contribuții ale proiectului vor avea un impact pozitiv asupra acestora.

xxxx

Pentru a asigura eficiența acțiunilor finanțate în România prin acest proiect și atingerea obiectivelor propuse, Asociația APEL va sprijini OSC-urile atât financiar, cât și la nivel de monitorizare și management prin diferite servicii, cum ar fi sesiuni de formare și webinarii privind promovarea și conștientizarea, politicile de educație pentru dezvoltare, ODD ale acestui proiect, utilizarea mijloacelor sociale pentru advocacy, strângerea de fonduri și crowdfunding. Se va depune un efort deosebit pentru a consolida vizibilitatea și interconectarea inițiativelor OSC-urilor selectate. Autoritățile locale vor fi implicate în această componentă pentru a cunoaște inițiativa și pentru a identifica posibile inițiative comune din care ambele părți să aibă de câștigat, iar impactul acțiunilor să fie cât mai important și de durată. Proiectul va asigura dezvoltarea unei strategii de social media, implicarea mass-media și participarea la conferința CE cu exemple și bune practici din acțiunile sprijinite.

Prin proiect, 400 de persoane, personalul părților terțe, organizațiile partenere și alte organizații neguvernamentale interesate vor fi conștientizați de obiectivele programului DEAR, principalele ODD și acordurile UE și ONU referitoare la schimbările climatice.

xxy

Alte organizații interesate (candidații la cererile de propuneri / idei care nu vor primi o finanțare nerambursabilă, OSC-urile care lucrează în domeniul schimbărilor climatice, de asemenea din țări terțe) vor fi invitate să participe la programul de formare (în special la webinarii).

Pentru a asigura un bun impact al acțiunilor susținute și a crea efecte de multiplicare, proiectul se va concentra, de asemenea, pe crearea unei rețele. Crearea de rețele este văzută ca o activitate cheie pentru creșterea încrederii, declanșarea de idei noi și creșterea capitalului social, reducând astfel costurile în beneficiul acțiunilor curente și viitoare.

În cadrul proiectului sunt prevăzute întâlniri adresate părților terțe care pun în aplicare proiecte și alți actori relevanți. Conferința de închidere a proiectului și anunțare a rezultatelor este planificată la Milano, unde se va invita și un reprezentant terț.

Hub-ul virtual social cu mottoul „Nu există PLANeta B” va fi creat pentru a consolida rețeaua, oferind membrilor săi posibilitatea de a lucra împreună: să beneficieze de resursele, cunoștințele și serviciile celorlalți, să creeze o bibliotecă comună a documentelor-cheie și a celor mai bune practici și să lanseze inițiative comune și cu contribuția OSC-urilor din țări terțe.

Cel puțin 200 de organizații devin membre ale hub-ului virtual și participă activ la activități. Printre ele, alte organizații neguvernamentale și rețele care lucrează la reziliența schimbărilor climatice, autorități locale din orașele și regiunile vizate de proiect, universități media, think-tank-uri etc. Va fi creat un birou de asistență pentru beneficiarii granturilor, vor fi organizate misiuni de monitorizare și evaluare, sesiuni de instruire, seminarii deschise pe teme specifice, vor fi concepute și derulate campanii de promovare și strategii de social media pentru a informa publicul larg despre acțiunile sprijinite și va fi asigurată vizibilitatea în mas-media.

Membrii ai staff-ului și alte persoane din organizațiile implicate în proiect vor participa la conferința CE pentru schimbul de experiențe cu alți actori ai programului DEAR

Va fi creat un site web al proiectului care va promova la scară largă activitățile și susținătorii activităților, sponsorii care sprijină acțiunile și rezultatele obținute, dar și un „hub social virtual” pentru vizibilitatea acțiunilor sprijinite și pentru colectarea și schimbul de experiență OSC-urile din alte țări.

Pentru a pune în aplicare aceste obiective îndrăznețe, Asociația APEL are nevoie de susținere financiară suplimentară, proiectul prevăzând posibilitatea încheierii de parteneriate cu entități private cu activitate în sectorul de mediu și dornice să contribuie la proiecția mediului. Parteneriatele și activitățile realizate în cadrul acestora vor fi publicate pe pagina web de proiect și promovate la nivel internațional, ample campanii de comunicare și vizibilitate fiind stipulate și deci obligatorii în cadrul proiectului.

Vezi anunt apel de propuneri de proiecte

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *