Home » ANUNT DE POST VACANT

ANUNT DE POST VACANT

Asociaţia Serviciul Apel, Bucureşti, caută pentru angajare un consilier pentru activităţi de informare şi consiliere a migranţilor cu privire la posibilitatea de repatriere voluntară asistată şi sprijin pentru reintegrare în ţara de origine.

INFORMATII GENERALE

Denumirea postului: Consilier
Norma de lucru: 100%
Localizarea postului:București, Asociația Serviciul Apel 
Salariu: 3480 lei brut/lună
Durata contractului: Până la 30/06/2015 
Data de începere a activității: August 2014
Termen pentru depunerea candidaturilor: 8/08/2014
Responsabilitati manageriale: Nu

Asociația Serviciul Apel s-a înființat în anul 2001 ca un serviciu de formare şi integrare profesională adresat tinerilor aflaţi în situaţie de marginalizare socială din Bucureşti. APEL s-a dezvoltat ca un serviciu specializat de integrare profesională a persoanelor aflate în dificultate.
Începând cu anul 2006 activitatea Apel s-a extins în întreg sectorul economiei şi incluziunii sociale, dezvoltând în acest sens programe de consiliere, orientare profesională şi activităţi de integrare pe piaţa muncii.
Din anul 2009, în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, Asociaţia Serviciul Apel implementează proiecte în domeniul reglementării migraţiei.
Astfel, în intervalul iulie 2014 – iunie 2015 Apel şi OIM desfăşoară a treia etapă a proiectului Sprijinirea programelor de Repatriere Voluntară Asistată şi Reintegrare (RVAR) în România (RF11/01-01.01/2013).

Proiectul asigură operaţiuni de repatriere voluntară asistată a migranților din state terțe aflați cu ședere ilegală pe teritoriul României, oferă servicii de informare şi consiliere migranţilor care opteaza pentru repatriere voluntară şi acorda asistenţă directă, adaptată nevoilor migranţilor, pentru a sprijini reintegrarea acestora şi a le creşte capacitatea de autosusţinere în ţara de origine.

Proiectul se desfășoară cu finanțare din Fondul European de Returnare, Programul Anual 2013, prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări. III. CE

PROPUNEM

Oferim un post incitant într-un domeniu cu o dinamică deosebită și într-un context în în care aspectele de ordin uman și umanitar sunt primordiale.
Sub directa îndrumare și coordonare a Biroului OIM România, consilierul va contribui la îndeplinirea obiectivelor programului de repatriere voluntară, respectiv:

 • va răspunde de organizarea activităților de informare și consiliere pentru repatriere și reintegrare în Centrul de Custodie Publică de la Otopeni, în Centrele Regionale pentru Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil de la București și Giurgiu, precum și în comunitățile de migranți,
 • va relaționa cu liderii comunităților de migranți, cu reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Imigrări și cu alte organizații active în domeniul reglementării migrației pentru a promova programul de repatriere voluntară asistată și reintegrare,
 • va colabora cu OIM România în realizarea de statistici și analize în ceea ce privește repatrierea voluntară asistată.

ATRIBUȚII

 • să pună la dispoziţia migranţilor informaţii adaptate nevoilor lor privind repatrierea voluntară asistată ;
 • să realizeze activităţi de consiliere în vederea repatrierii voluntare umanitar asistate şi a sprijinului pentru reintegrare în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări de la Bucureşti şi Giurgiu, precum şi în comunităţile de străini din oraşele în care consilierul îşi desfăşoara activitatea ;
 • să completeze baza de date cu datele migranţilor consiliaţi în cadrul proiectului ;
 • să realizeze un raport lunar de activitate pe care să-l transmită OIM însoţi de documentaţia specifică (formulare de consiliere, procese verbale) ;
 • să comunice OIM eventualele probleme şi incidente care ar putea avea un impact negativ asupra bunei desfăşurări a activităţilor;
 • să solicite OIM informaţiile pe care le consider necesare pentru desăşurarea eficientă a activităţilor;
 • să colaboreze cu reţeaua de consilieri OIM care desfăşoară activităţi de informare şi consiliere la Galaţi, Rădăuţi, Şomcuta Mare, Arad şi Timişoara;
 • să stabilească şi să menţină relaţii de lucru eficace cu personalul IGI şi cu comunităţile de migranţi;
 • să asigure păstrarea în condiţii corespunzătoare a documentelor de lucru.

COMPETENȚE NECESARE

 • să fie absolvent de studii superioare, cu diplomă, de preferință în științe sociale sau politice/comunicare sau să fi efectuat o formare profesională de nivel echivalent într-unul din domeniile menționate, atestată printr-un certificat sau diplomă ;
 • să aibă cel puțin doi ani de experiență deovedită în domeniul comuncării/relații publice/dezvoltare umană sau comunitară/asistență pentru și identificarea de persoane vulnerabile, lucrul cu migranţi ;
 • să fie un bun comunicator cu abilități excelente de prezentare și interrelaționare ;
 • să aibă capacitatea de a-și adapta aptitudinile profesionale la un mediu multicultural complex și la contexte de lucru variate ;
 • să aibă simțul organizării și spirit de inițiativă ;
 • să dea dovadă de discreție în prelucrarea informațiilor sensibile ;
 • să aibă spirit de echipă pronunțat ;
 • să poată face prezentări în fața unui public variat ;
 • să stăpânească instrumentele informatice și birotice ;
 • să aibă o cunoaștere temeinică a unei limbi de circulație internațională. Cunoașterea altor limbi prezintă un avantaj.

PROCEDURA DE CANDIDATURĂ

Candidații interesați sunt rugați să trimită Curriculum Vitae însoțit de scrisoare de motivație în care să explice felul în care experiența și competențele pe care le au sunt relevante pentru post.
Candidaturile se vor trimite în limba română, prin e-mail, în atenția lui Francesco Aloisio, la adresele franco@apelngo.ro si office.b@apelngo.ro, până la data de 8 august 2014 (inclusiv), ora 17h00.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să sunați la 021 311 61 42.
Doar candidații aflați pe lista scurtă vor fi contactați pentru interviu

PENTRU A CITI ANUNTUL  CLICK AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *